Viac ako 70 realizáciií ročne

Fólie Heat Decor sú vysoko ekologický produkt s dlhou životnosťou až 50 rokov.  Pomáhajú ušetriť energiu vďaka dlhovlnnému infračervenému žiareniu tým spôsobom že sa teplo šíri rovnomerne, vykuruje sa celá plocha podlahy a výmena tepla je veľmi efektívna.

Bezpečnosť

Vykurovacie fólie Heat Decor su certifikované v európskom laboratóriu a certifikáty CE, LDV sú obnovované na ročnej báze. To svedčí o fakte že kvalita je našou prioritou.

Inštalácia

Jednoduchosť a rýchlosť inštalácie šetrí čas a náklady. Fólia má nízku stavebnú výšku a v prípade rekonštrukcie je možné fóliu položiť na existujúcu podlahu.

Tiché a čisté riešenie

Vykurovanie fóliami je jednoduché na prevádzku, nevydáva žiadne zvuky, negeneruje žiadne vibrácie ani splodiny do ovzdušia. Samotná inštalácia pod podlahu je čistý a suchý proces.