30% úspora oproti elektrickému kúreniu a 60% pri kúrení na tuhé palivo

Fólie Heat Decor pomáhajú ušetriť energiu vďaka dlhovlnnému infračervenému žiareniu tým spôsobom že sa teplo šíri rovnomerne, vykuruje sa celá plocha podlahy a výmena tepla je veľmi efektívna.

Bezpečnosť

Na vykurovanie nie je potrebný žiadny plameň, takže nemôže vzniknúť nehoda, negeneruje sa CO2 a vykurovanie je bezpečné pre deti alebo seniorov.

Inštalácia

Jednoduchosť a rýchlosť inštalácie šetrí čas a náklady. Fólia sa kladie pod plávajúcu podlahu, v prípade rekonštrukcie a šetrenia nákladov, je možné fóliu položiť na existujúcu podlahu, a potom iba prekryť novou podlahou. Ušetríte tým náklady na izoláciu.

Tiché a čisté riešenie

Vykurovanie fóliami je jednoduché na prevádzku, nevydáva žiadne zvuky, negeneruje žiadne vibrácie ani splodiny do ovzdušia. Samotná inštalácia pod podlahu je čistý a suchý proces, ktorý umožňuje inštaláciu tohto vykurovania behom jedného dňa. Takisto nehrozí zamrznutie ako v prípade vodného kúrenia. Nábeh kúrenia je do niekoľkých minút.