Najčastejšie otázky a odpovede

Otázka: Je možné použiť vykurovanie pomocou fólií Heat Decor  na hlavné vykurovanie celého domu?

Odpoveď: Áno. Elektrické podlahové vykurovanie pomocou fólií Heat Decor sa v ničom nelíši od iných podlahových vykurovacích systémov.  Vzhľadom na nízke inštalačné a prevádzkové náklady patrí medzi ekologické systémy vykurovania. Spracujeme Vám cenovú ponuku ak nám poskytnete:

  • riadne okótovaný pôdorys objektu v PDF formáte
  • miesto inštalácie
  • Kontakt pre prípadné dotazy z našej strany

 Otázka: Aké budem mať náklady na vykurovanie ak použijem fóliu Heat Decor?

Odpoveď: Dnešné nízkoenergetické a kvalitne zateplené domy majú mesačnú spotrebu na vykurovanie cca 40 – 50 Euro /na 100m2. Čím kvalitnejšie zateplenie tým menšia spotreba.  

Otázka: Aký rýchly je nábeh vykurovania?

Odpoveď: Dom s rozlohou 100m2 sme pri mrazivom počasí vykúrili z 5°C na 17°C za 2 hodiny. Výhodou elektrického kúrenia je prakticky okamžitý nábeh.

Otázka: Môžem inštalovať elektrické vykurovacie fólie Heat Decor pod poter?

Odpoveď: Áno. Vykurovacie fólie sa najčastejšie inštalujú pod betónový alebo Anhydritový poter hrúbky cca 5 cm. Výhoda – poter tvorí akumulačnú vrstvu.

Otázka: Môže byť vykurovacia fólia inštalovaná pod plávajúcu podlahu?

Odpoveď: Áno. Vykurovacie fólie bežne inštalujú pod plávajúcu podlahu, hlavne pri  menších rekonštrukciách. Výhodou je suchá a čistá práca, rýchlosť nábehu.

Otázka: O koľko sa zvýši podlaha keď nainštalujete vykurovaciu fóliu pod plávajúcu podlahu?

Odpoveď: Stavebná výška je iba 5,5 mm. 5 mm je špeciálna podložka Heat Decor, plus vykurovacia fólia 0,338 mm a paroizolácia 0,2 mm.

Otázka: Môžem dať vykurovaciu fóliu pod dlažbu?

Odpoveď: Ak je zaliata v poteri tak samozrejme áno. Ak chcete lepiť dlažbu priamo na vykurovaciu fóliu, tak to nie je možné. Vykurovacia fólia sa zospodu nelepí o podlahu takže dlažba by vám nedržala.

Otázka: Môžem dať vykurovaciu fóliu priamo pod vinyl? 

Odpoveď: Iba v prípade ak má vinyl tvrdenú vrstvu laminátu. Bežný vinyl o hrúbke 3-4 mm je mäkký a nevhodný ako krytina na vykurovaciu fóliu.

Otázka: Aká je životnosť vykurovacej fólie Heat Decor?

Odpoveď: Životnosť je cca 50 rokov, pri dodržaní inštalačných pokynov a správnej montáži.