Ako prebieha inštalácia vykurovacej fólie

Pre lepšiu predstavu o tom ako prebieha inštalácia vykurovacej fólie, prinášame pár základných informácií ako postupujeme a akým spôsobom Vám zrealizujeme podlahové vykurovanie.

  1. Po akceptácii cenovej ponuky si dohodneme termín realizácie
  2. V dohodnutom termíne pídeme na stavbu a podľa kladacieho plánu zrealizujeme pokládku vykurovacích fólií
  3. Môžete si pozrieť rozloženie vykurovacích fólií naživo a prípadne spraviť drobné korekcie k plnej spokojnosti
  4. Zrealizujeme zapojenie vykurovacích okruhov
  5. Po zapojení vykurovacích okruhov sa robí elektrická skúška. Vykurovací okruh sa pustí „natvrdo“ bez termostatu, premeriame odber a celkový výkon, ako aj vykonáme kontrolný záznam / fotodokumentáciu  s termokamerou.  
  6. Vyhotoví sa fotodokumentácia rozložených a zapojených vykurovacích fólií
  7. Zákazník obdrží potvrdený merací protokol a záručný list
  8. Na požiadanie takisto posielame po príchode zo stavby fotky z termokamery  
  9. Namontujeme, oživíme, nastavíme a vyskúšame termostaty